สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
อนุมัติREV66090001นข-4119จากวันที่: 03 ต.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 03 ต.ค. 66 (17:00)
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ยื่นคำขออนุญาตสมุนไพร่ควบคุมฯ แสดง
อนุมัติREV66090002กจ 3077จากวันที่: 05 ต.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 05 ต.ค. 66 (17:00)
ตรวจสถานประกอบการยา อาหาร แสดง
อนุมัติREV66090003นข-4119จากวันที่: 09 ต.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 09 ต.ค. 66 (17:00)
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ยื่นคำขออนุญาตสมุนไพร่ควบคุมฯ แสดง
อนุมัติREV66090004กจ 3077จากวันที่: 12 ต.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 12 ต.ค. 66 (17:00)
ตรวจสอบสถานประะกอบการยา อาหาร แสดง
อนุมัติREV66090005นข-4119จากวันที่: 12 ต.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 12 ต.ค. 66 (17:00)
ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. แสดง
อนุมัติREV66090006นข-3829จากวันที่: 15 ต.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 15 ต.ค. 66 (17:00)
ส่งสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP แสดง
อนุมัติREV66090007กฉ.4962จากวันที่: 17 ต.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 17 ต.ค. 66 (17:00)
เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารเทศกาลกินเจ แสดง
อนุมัติREV66090008นข-3944จากวันที่: 17 ต.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 17 ต.ค. 66 (17:00)
ลงพื้นที่ สำรวจ รวบรวม ภูมิปัญญาแผนไทย หมอพื้นบ้าน ผู้ปลูกและผู้แปรรูปฯ แสดง
อนุมัติREV66090010กจ 3077จากวันที่: 19 ต.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 19 ต.ค. 66 (17:00)
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ยื่นคำขออนุญาตสมุนไพร่ควบคุมฯ แสดง
อนุมัติREV66090009นข-4119จากวันที่: 19 ต.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 19 ต.ค. 66 (17:00)
ตรวจสอบประกอบการอาหาร สถานพยาบาล แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ