สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
อนุมัติREV64090001นข-4119จากวันที่: 04 ต.ค. 64 (08:00)
ถึงวันที่: 04 ต.ค. 64 (17:00)
ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แสดง
อนุมัติREV64090002นข-3944จากวันที่: 05 ต.ค. 64 (08:00)
ถึงวันที่: 05 ต.ค. 64 (17:00)
ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แสดง
อนุมัติREV64090003กจ 3077จากวันที่: 07 ต.ค. 64 (08:00)
ถึงวันที่: 07 ต.ค. 64 (17:00)
ตรวจอนุญาตร้านยา สถานพยาบาล แสดง
อนุมัติREV64090004นข-4119จากวันที่: 07 ต.ค. 64 (08:00)
ถึงวันที่: 07 ต.ค. 64 (17:00)
ตรวจร้านอาหาร แผงลอย เทศกาลกินเจ แสดง
อนุมัติREV64090005นข-4119จากวันที่: 08 ต.ค. 64 (08:00)
ถึงวันที่: 08 ต.ค. 64 (17:00)
ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แสดง
อนุมัติREV64090006นข-3944จากวันที่: 11 ต.ค. 64 (08:00)
ถึงวันที่: 12 ต.ค. 64 (17:00)
นิเทศงานมาลาเรีย แสดง
อนุมัติREV64090008นข-3829จากวันที่: 12 ต.ค. 64 (08:00)
ถึงวันที่: 12 ต.ค. 64 (17:00)
ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แสดง
อนุมัติREV64090007นข-4119จากวันที่: 12 ต.ค. 64 (08:00)
ถึงวันที่: 12 ต.ค. 64 (17:00)
ประสาน TO BE NO1 idol แสดง
อนุมัติREV64090011กจ 3077จากวันที่: 14 ต.ค. 64 (08:00)
ถึงวันที่: 14 ต.ค. 64 (17:00)
ตรวจร้านยาต่ออายุใบอนุญาต แสดง
อนุมัติREV64090012นข-4119จากวันที่: 15 ต.ค. 64 (08:00)
ถึงวันที่: 15 ต.ค. 64 (17:00)
ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ