ปฏิทินการใช้ห้อง

ตุลาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5 6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8
9 10
มีรายการจอง
 
11 12 13 14 15
16 17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19 20 21 22
23
วันปิยมหาราช
24 25 26 27 28 29
30 31          

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ03/10/2565 เวลา 11:23:03
วันที่ใช้ห้อง 18 ต.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 ต.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายสยาม บัวทอง   สำหรับแผนก งานโสตฯและซ่อมบำรุง
วาระการประชุม แถลงข่าวโครงการ เดิน ปั่น วิ่ง
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ03/10/2565 เวลา 14:31:39
วันที่ใช้ห้อง 17 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสยาม บัวทอง   สำหรับแผนก งานโสตฯและซ่อมบำรุง
วาระการประชุม แถลงข่าวโครงการเดิน วิ่ง ปั่น
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ03/10/2565 เวลา 09:55:21
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมการลงพื้นที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์บังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (สคอ. กรมควบคุมโรค)
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ04/10/2565 เวลา 15:13:42
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO จังหวัด ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ04/10/2565 เวลา 10:03:09
วันที่ใช้ห้อง 07 ต.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการถ่ายโอน
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ03/10/2565 เวลา 12:22:00
วันที่ใช้ห้อง 07 ต.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 ต.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมทีมตระหนักรู้เขต5
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ03/10/2565 เวลา 14:34:40
วันที่ใช้ห้อง 06 ต.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   06 ต.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม เสนอโครงการเพื่อขอรับงบบริการสร้างสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อแก้ปัญหาระดับจังหวัด (PPA)
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ03/10/2565 เวลา 14:51:59
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 65 เวลา 12:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานบริหารด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 5 ครั้ง 1/2566
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ21/09/2565 เวลา 16:58:06
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ20/09/2565 เวลา 11:44:37
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัสดุ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 11 รายการ